Takk for tilliten!

Venstre fikk to representanter i kommunstyret takket være mer enn dobling av stemmetallet siden sist valg, skriver Roar Günther Andersen og Tone Skråning i dette leserinnlegget, som også finnes på Halden Dagblads nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tone Skråning og Roar Günther Andersen

Foto: arkiv

Venstre fikk to representanter i kommunstyret takket være mer enn dobling av stemmetallet siden sist valg.

Denne tilliten er ekstra inspirasjon for oss i arbeidet med våre hjertesaker i kommunestyret!

Venstre er særlig opptatt av at vi må bygge fremtiden ved å satse på skole og miljø. Selv om innholdet i skolen er det viktigste, vet vi at skolene i Halden også sårt trenger oppussing og fornyelse.

Vi ønsker også å bidra til at kulturskolen styrkes, og vi skal ta vare på det vitale kulturlivet i byen. Derfor kommer vi særlig til å være oppmerksomme på utviklingen av kulturkvartalet, når arbeidet med en helhetlig sentrumsplan starter. Vi er opptatt av at Halden skal gi et kulturbasert næringsliv gode kår.

Norge får snart en ny naturmangfoldlov og det er viktig av vi er i stand til å følge opp denne i kommunen vår. Vi må også oppdatere klimaplanen og fylle den med nye, konkrete tiltak.

Vi skal passe på at byens interesser ivaretas i forvaltningen av kommunal eiendom på havna og andre steder, slik programmet vårt forplikter oss til.

Vi vet at det er mange mennesker med viktige kunnskaper og erfaringer i Haldens befolkning. Under valgkampen har vi snakket med mange som har kloke tanker om fremtiden for kommunen vår. Vi tror at åpenhet og kontakt med befolkningen er viktig for å fatte gode beslutninger.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil bidra med synspunkter på utviklingen av byen vår!

Tusen takk til alle som stemte Venstre!

Med vennlig hilsen

Roar Günther Andersen og Tone Skråning

Kommunestyrerepresentanter (V)
Se også innlegget i Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**