Bystyregruppa tar form

Arbeidet med å fordele verv og oppgaver i bystyret nærmer seg slutten. Bystyregruppa er i ferd med å ta form. Venstre stiller med gode folk og en god kjønnsfordeling. Vi klarer 50% av hvert kjønn i omtrent alle utvalg hvor vi er representert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oppsosisjonspartiene har fordelt sin skjerv av utvalgsplasser og komiteplasser i det nye bystyret. Venstre er representert i de fleste utvalgene og komiteene som er direkte knyttet til bystyrets arbeid. Fem representanter i bystyret gir automatisk representasjon i alle utvalg med 11 medlemmer. Vi har også blitt enige med de andre opposisjonspartiene om fordelingen av verv i utvalg med færre medlemmer.

Så langt som arbeidet er kommet nå er det klart at Venstre vil bli representert i formannskapet, planutvalget, komite for kvalitet i tjenestene, kontrollutvalget, utvalg for miljø og naturforvaltning, styret for kultur og festivalutvikling, bevillingskontrollutvalget, kontaktutvalget med politiet, personalpolitisk utvalg, 17. mai komiteen og komite for kulturhus.

Det ser også ut for at Venstre kan få nestlederverv i enkelte av utvalgene.

I tillegg til vervene som er nevnt ovenfor vil Venstre også være representert i en del mindre utvalg og komiteer. I de fleste av de større komiteene stiller vi også med inntil tre vararepresentanter.

Mer informasjon om utvalgskabalen følger senere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**