Oppdatert informasjon til bystyregruppen

Her er en oversikt over hvilke av bystyrets utvalg og komiteer m.m. Venstre er representert i den kommende fireårsperioden. Informasjonen er ikke fullstendig og feil kan forekomme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bystyret
Faste representanter: 6 Vararepresentanter: 9

Formannskapet
Faste representanter: 2 Vararepresentanter: 6

Kommuanlutvalget
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 3

Forhandlingsutvalget
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Levekår
Faste representanter: 2 Vararepresentanter: 6 Leder

Oppvekst
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 3 Nestleder

Kultur og byutvikling
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 3 Nestleder 2. vara til Krf

Bymiljø og utbygging
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 3

Kultur
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 3

Adminstrasjonsutvalget
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 3 Nestleder

Kontrollutvalget
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Bydelene:

Storhaug bydel
Faste representanter: 2 Vararepresentanter: 4

Hundvåg bydel
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Hinna bydel
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Tasta bydel
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Eiganes og Våland bydel
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2 Nestleder

Madla bydel
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Hillevåg bydel
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2 Nestleder

Andre utvalg:

17. mai komite
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Jærens Friluftsråds årsmøte
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Ryfylk Friluftsråd IS
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Brannvesent Sør-Rogalandrepskap
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Ivar IKS repskap
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Lyse Energi A/S bedriftsforsamling
Faste representanter: 2 Vararepresentanter: 4

Forus Næringspark a/s Representantskapet
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Forus Næringspark a/s Styret
Faste representanter: 0 Vararepresentanter: 1

Kino 1
Faste representanter: 0 Vararepresentanter: 1

Lysefjordens Utvikling
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Rogaland teater bedriftsforsamling
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Overformynderiet desisjonskomite
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Stavanger Boligbyggelag styret
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Stavanger kulturskole styret
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Stavanger Konserthus styret
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Innvandrerrådet
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 2

Stavanger Ishall representantskap
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Rogaland Arboret representantskap
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Vestlandske skolemuseum
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Årsmøte KS-Rogaland
Faste representanter: 1 Vararepresentanter: 1

Kommunale foretak, samtlige avklares senere
Stavanger Byggservice
Stavanger Parkeringsselskap
Stavanger kultur og idrettsservice
Sølvberget

Obs! Forbehold om feil — listen er ikke fullstendig pr. dato

Meldinger

1. oktober kl. 1800:
Gruppemøte

15. oktober kl.1800
Konstituerende Bystyremøte
Thor Bjarne og Per Inge meldt avbud. Tormod og Knut møter.

19. oktober
Rådmannen legger fram budsjett i bystyresalen

20/21 eller 27/28 oktober
Venstres interne budsjettmøte

23. oktober kl. 0815 — og ut dagen inkl. middag
25. oktober Enten 13 — 16 eller 18 — 21
Budsjettopplæring

Bystyremøtene
Mandag 15. oktober kl 1800 – konstituerende møte
Mandag 12. november kl 1800
Mandag 03. desember kl 0900 — budsjett

Gruppemøte: onsdag før bystyre

Formannskapsmøtene
Torsdag 18. 10 kl. 1800
Torsdag 15. 11 kl. 1800
Torsdag 06.12 kl. 1800

Gruppemøte: mandag før formannskapsmøtene

Bystyregruppen – Navn og adresser

Utfyllende opplysninger kommer innen en uke

Per A. Thorbjørnsen
Forusstraen 19, 4033 Forus, [email protected], 907 73 712
Iselin Nybø
Schivesgt. 15, 4010 Stavanger, [email protected], 92 24 62 67
Helge Solum Larsen
Langøyveien 13A, 4026 Stavanger [email protected], 92837655
Gry Sørensen
Thor Bjarne Bore
Per Inge Torkelsen
Tormod Andreassen
Knud Helliesen
Thomas Middelthon
Kristin Bade Veire
Kolbein Håkon Lunde
Randi H. Bergslien
Kjartan Lunde
Tor Ytre-Arne
Fuard Ali

Gruppeleder
Per A. Thorbjørnsen
Forusstraen 19, 4033 Forus, [email protected], 907 73 712

Gruppenestleder

Utvalgskjema
Leveres gruppeleder innen 25. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**