Etter valget!

Sande Venstre gjorde et godt valg! Stemmetallet ble fordoblet fra siste kommunevalg! Etter det jeg kan huske, har vi aldri hatt over 200 stemmer ved et kommunevalg tidligere; nå fikk vi 209.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Men det er nå arbeidet begynner. Vi som blir med i utvalg og komiteer, vil forsøke å få realisert så mye som mulig av Venstres program. Dersom det er noen av dere Venstre-velgere som leser dette, vil jeg bare få lov til å nevne at vi trenger flere medlemmer i Sande Venstre. Vennligst ta kontakt med undertegnede på tlf. 40451448 hvis det er et nytt medlem på gang.
Undertegnede ble altså valgt inn i kommunestyret. Vararepresentant-rekkefølgen videre ble slik:
1. Martin Gran
2. Anne Helene Burdahl
3. Lynn Ellen Grimeland
4. Per Martin Berg

Sande Venstre
v/ Fred Fredriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**