1 ordfører, 2 varaordførere, 21 kommunestyremedlemmer, 2 i fylkestinget

Venstre har hatt enorm framgang i valget i 2007, med 6,6% i fylkestingsvalget og enda bedre i flere av kommunene, forteller fylkessekretær Andreas Koch (bildet). Hans Antonsen blir ordfører i Grimstad der Venstre fikk over 16% av stemmene, Jan Einar Henriksen blir varaordfører i Risør med 2. plass i direkte ordførervalg og 13,9% Venstre i kommunevalget. I Lillesand blir Tor Audun Danielsen varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Andreas Koch

Foto: Venstre

På felleslista Venstre/Høgre i Bygland er Olav Grunde Lauvdal (18 år) kommunestyremedlem. I fylkestinget går Øystein Haga inn i fylkesutvalget, mens Anne Tørå Solsvik (26 år)blir en av fylkets yngste formannskaps/driftsstyremedlemmer i Arendal, med Jan Kløvstad som første varamedlem for flertallskonstellasjonens fem driftsstyremedlemmer. Kåre Bjørnerud kom inn i Bykle, Line Øvernes Mørch gjenerobra kommunestyreplass – og får plass i formannskapet – i Tvedestrand, Iveland med 14,4% Venstrestemmer har to i det nye kommunestyret. I Gjerstad holdt Venstre stillinga, med Ånon Ausland og Kai-Ove Sandåker som kommunestyremedlemmer.

I flere av kommunene er konstitueringa ikke ferdig avtalt. I forrige periode hadde Venstre 15 i kommunestyra og 1 i fylkestinget.

I Birkenes falt vi dessverre ut av kommunestyret, mens vi som i 2003 ikke kom inn i Froland og Evje og Hornnes.

Mer detaljer på hver enkelt heimeside for lokallaga.

Oppsummering:
Fylkestinget 2 medlemmer, fram 1 frå 2003-2007 (Øystein Haga og Marianne S. Lyngvi)

Risør 4 medlemmer, fram 2 (varaordfører Jan Einar Henriksen, Dag Jørgen Hveem, Willy Thorsen og Steinar Gundersen)

Gjerstad 2 medlemmer, som før (Ånon Ausland og Kai-Ove Sandåker)

Tvedestrand 1 medlem, fram 1 (Line Øvernes Mørch)

Arendal 2 medlemmer , fram 1(Jan Kløvstad og Anne Tørå Solsvik)

Grimstad 6 medlemmer, fram 3 (ordfører Hans Antonsen, Anne Midtlien, Øystein Haga, Anne Midtlien, Tove Nævisdal, Wayni Fotland)

Lillesand 2 medlemmer, som før (varaordfører Tor Audun Danielsen og Jens Olai Justvik)

Iveland 2 medlemmer, minus 1 (Odd Håvard Dahle og Olaf Engestøl)

Bygland 1 medlem, fram 1 (Olav Grunde Lauvdal på fellesliste med Høgre)

Bykle 1 medlem, som før (Kåre Bjørnerud)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**