Oversikt over utvalg og komiteer m.m

Her finner du en oversikt over utvalg og komiteer der Venstre er representert de kommende fire årene. Personfordelingen bestemmes på gruppemøtet den 24. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Raadhuset

Bystyret
Fast plass: 5 Varaplasser: 8

Formannskapet:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3

Komité for kvalitet i tjenestene:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3

Planutvalget:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3

Styret for kultur og festivalutvikling:
Fast plass: 1 Varaplasser: 1

Utvalg for miljø og naturforvaltning:
Fast plass: 1 Varaplasser: 2 Verv i utvalget: nestleder

Kontrollutvalget:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3 Verv i utvalget: nestleder

Bevillingskontrollutvalget:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3

Personalpolitisk utvalg:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3

Komité for kulturhus:
Fast plass: 1 Varaplasser: 3

Kontaktutvalget med politiet:
Fast plass: 1

17. mai komitéen:
Fast plass: 1 Verv i komitéen: nestleder

Haugaland Kraft – generalforsamlingen:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Kommunenes Sentralforbund – fylkeskretsen:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Friluftsrådet Vest – styret:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Friluftsrådet Vest – årsmøtet:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Samarbeidsutvalget Håvåsen:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

HIM – representantskapet:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Overskattetakstnemnd:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Haugesund Sparebank – forstanderskapet:
Fast plass: 1 Varaplass: 1 – på fellesliste

Krisesenteret:
Fast plass: 0 Varaplass: 1

Chr. Christiansen og hustrus legat:
Fast plass: 1 Varaplass: 1

Enkelte utvalg er ennå ikke klarlagt, bl.a Forhandlingsutvalget. Dets størrelse vil bli avgjort av bystyret. Også andre utvalg vil kunne komme til senere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**