Sonderinger

Meløy Venstre er i full gang med sonderingene. I styremøtet den 17. september ble det besluttet at Venstre skulle imøtekomme invitasjonene fra Arbeiderpartiet og Høyre. Det ble nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av leder Wenche Nordem, kommunestyrerepresentant Mari Ann Bjørkli og 1.vara til kommunestyret Bjørn Sleipnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den 19. september kl.16.00 møtte Venstre AP/SP/SV til første sondering. Kl.18.00 samme dag var det Høyre og Krf `s tur. Begge møtene ble holdt i en god tone og Venstre fikk gjennomslag for sitt krav om formannskapsplass på begge plasser. I tillegg ble det fra begge fløyene gitt lovnad om flere verv. For Meløy Venstres eneste representant i kommunestyret er det viktig at det er flere i partiet som kan få posisjoner slik at hun slipper å jobbe alene med politiske saker. Det ble brukt mye tid på å diskutere politiske saker som er viktig for Venstre, blant annet klimaplan, omsorgstjeneste, bedriftshelsetjeneste og skole.

Forhandlingsutvalget vil ta med seg innspillene fra begge fløyene tilbake til styret førstkommende mandag og da prøve å komme til en konklusjon. Så i løpet av neste uke vil det nok for Venstres del være klart hvilken side vi skal støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**