Styremøte i Bærum Venstre

Det første styremøtet i Bærum Venstre etter valget blir mandag 24. september på Bærum Rådhus.
Møtet er åpent for medlemmer i Bærum Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innkalling til styremøte
Tid: Mandag 24.9. 2007 kl. 18.00 — 20.30
Sted: Bærum Rådhus rom 107

A. Konstitueringssaker
1: Godkjenning av innkalling og saksliste — saker til evt.
2: Godkjenning av protokoll fra de to foregående styremøtene
3: Evt kommentarer til pkt. A-1 og A-2 bes rettet sekretæren så snart som mulig og senest i løpet av lørdag 22.9.07.

B. Vedtakssaker
1: Til Årsmøtet
2: Møteplan i tiden fremover
3: Valgkomite til nytt styre

C. Temasaker
1: Valgkamp 2007 — Oppsummering
2: Kommunevalget 2007 — status og forhandlinger
3: Høstfest for å markere valgresultatet?

D. Orienteringssaker

E. Eventuelt

Med vennlig hilsen

Stein A. Refsland
Sekretær Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**