Valg i det nye kommunestyret

Med kun en representant, var det ikke mulig for Venstre å få oppfylt førstevalget ved konstituering av det nye kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Rådhuset

De to største gruppene, TTL og Høyre, har hatt full kontroll med fordeling av plasser i formannskap, planutvalg og komiteer. De andre partiene må mer eller mindre ta til takke med det de får. Ikke desto mindre er det nå forhandlet fram en valgteknisk avtale om de viktigste vervene.
Venstre ønsket helst en plass i planutvalget. Her tas det viktige avgjørelser bl.a. om strandsone, arealutnyttelse osv. Områder der vi kan drive Venstrepolitikk. Herreavdelingen til høyre (TTL og Høyres forhandlere) så oss som en så stor trussel her at det var bedre å plassere oss i formannskapet. Vi kan i hvert fall konkludere at vi blir tatt på alvor!
Det er viktig å påpeke at den ikke er inngått noen politisk avtale. En felles plattform skal diskuteres, men Venstre mener det ikke er en ubetinget fordel at alle partiene samler seg om en felles plattform i starten av perioden. Men dette er på ingen måte ferdig drøftet.
Det første møtet i det nye kommunestyret skal være 23. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**