Venstres representanter i kommunale utvalg

Venstres gode valgresultat gav også bedre uttelling i forhold til verv i ulike kommunale utvalg. Venstre er representert i alle større utvalg i kommunen, i tillegg til en rekke andre utvalg i og utenfor kommunal virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vervene fordeler seg slik:

Vihovde, May Britt, Tlf.: 930 63 649, e-post: [email protected]
Bystyret, Formannskapet, Haugaland kraft, representantskap, vara: Bevillingskontrollutvalget, Overskattenemnd og Krisesenteret for Haugesund og omegn

Wikstrøm, Marit, Tlf.: 905 53 537, e-post: [email protected]
Bystyret, 2. vara Formannskap,Utvalg for Miljø og Naturforvaltning(nestleder) Bevillingskontrollutvalget, vara Friluftsrådet Vest-styre/representantskap og representantskap HIM

Nilsen Tore, Tlf.: 404 96 507, e-post: [email protected]
Bystyret, 1. vara Formannskap, Planutvalget, KS-fylkeskretsen, Representantskap HIM

Tørresdal, Tove Iren, Tlf.: 48126244/53741050, e-post: [email protected]
Bystyret, Komite for kvalitet i tjenestene, vara Kontrollutvalget, KS-fylkeskretsen,

Rønnevik. Marius, Tlf.: 415 59 229, e-post: [email protected]
Bystyret, 3. vara Formannskap,Styret for Kultur og Festival, vara Bevillingskontrollutvalget, Komite for Kulturhus

Ivar Vevang, Tlf.: 959 01 541, e-post: [email protected]
1. vara Bystyret, vara Planutvalg og Utvalg for Miljø og Naturforvaltning, fast plass Friluftsrådet Vest, styret/representantskapet

Eva Marie Eriksen, Tlf.: 994 32 983, e-post: [email protected]
2. vara Bystyret, medlem Komite for kulturhus, vara Planutvalg

Sissel Margrete Aakre Bøe, Tlf.: 951198 25/52724294, e-post: [email protected]
3. vara Bystyret, medlem Komite for kvalitet i tjenestene, Personalpolitisk utvalg og vara til Planutvalget

Elsa Maria E. Ånensen, Tlf.: 909 02 326, e-post: [email protected]
4. vara Bystyret, vara Styret for kultur og festival og Komite for Kulturhus

Gunnar K Magnusen, Tlf.: 913 33 780/52737234, e-post: [email protected]
5. vara Bystyret, vara Personalpolitisk utvalg

Finn Terje Apeland, Tlf.: 932 06 226, e-post: [email protected]
6. vara Bystyret, vara Komite for kvalitet i tjenestene og Komite for kulturhus.

Turid Espedal, Tlf.: 993 22 310/52736730, e-post: [email protected]
7. vara Bystyret, vara Personalpolitisk Utvalg og Samarbeidsutvalg Håvåsen Skole, medlem i Chr. Christiansen og hustrus legat

Steinar Rundhaug
8. vara Bystyret

Iren Rusnes Frøiland, Tlf.: 415 61 297, e-post: [email protected]
Samarbeidsutvalget for Håvåsen skole, 17. Mai-komiteen (nestleder), vara Chr Christiansen og hustrus legat

Svein Abrahamsen, Tlf.: 971 29 498, e-post: [email protected]
Kontrollutvalget(nestleder), Overskattetakstnemnd

Alf Frønsdal, Tlf.: 905 75 972/52712300, e-post: [email protected]
vara Utvalg for Miljø og Naturforvaltning

Barbro Ringstad, Tlf.: 900 46 198, Ragnwald Westbøesgt 13, 5534 Haugesund
vara Utvalg for Miljø og Naturforvaltning

Kolbjørn Kvalevåg Skaubo, Tlf.: 952 02 377, [email protected]
vara Komite for Kvalitet i tjenestene og Bevillingskontrollutvalget

Edel Mikkelsen, Tlf.: 906 27 735, e-post: [email protected]
Haugesund Sparebank Forstanderskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**