Har blitt enig om det meste i Fauske

Arne B. Vaag (V) blir felles borgerlig gruppeleder i Fauske. Det meste av kabalen for det nye blå Fauske er nå lagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


kilde saltenposten

VARAORDFØRER. Kjell Sverre Jakobsen (Frp) blir ny varaordfører i Fauske. I forhandlingene har han hatt hjelp av partikollega og stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen fra Saltdal.

I går kveld var de borgerlige partiene på nytt samlet til møte og det meste er nå på plass. Både når det gjelder fordeling av posisjoner og en politisk plattform som de kan stå på.

Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har makta alene, men tar med seg både Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i den store nye politiske plattformen som skal styre Fauske de neste fire årene.
Varaordfører

Odd Henriksen (H) blir som ventet ordfører med Kjell Sverre Jakobsen (Frp) som varaordfører. Det som også er klart er at Venstre får den felles borgerlige gruppelederen og den funksjonen skal Arne B. Vaag fylle.

De tre største partiene på borgerlig side, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fordeler plassene i formannskapet. Høyre kommer til å bli representert med Odd Henriksen og Kristin Setså. Fremskrittspart med Kjell Sverre Jakobsen og June Bårdsen mens Venstre blir representert med Arne B. Vaag.
Skrekkblandet fryd

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet får begge varamannsplasser i formannskapet. De får i tillegg representasjon i driftsutvalget og planutvalget.

Ordførerkandidat Odd Henriksen er svært så fornøyd med forhandlingene og sier de har gått i en fin tone.

Resultatet innebærer at Odd Henriksen overtar ordførerrollen etter det konstituerende møtet 4. oktober. I går satt Henriksen i styremøte med sin arbeidsgiver for å få en avklaring og en overgangsordning til sin nye posisjon.

– Det er med skrekkblandet fryd man går inn i den nye tilværelsen. Nå er det bare å brette opp armene og gyve løs, sier Odd Henriksen.
Plattformen

Et eget utvalg på borgelig side med Helge Torbergsen, Arne B. Vaag og Jan Arild Ellingsen har jobbet med å få på plass den politiske plattformen. Siden Kenneth Svendsen er på ferie har Fremskrittspartiet hentet stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen for å hjelpe til i forhandlingene.

Ellingsen blir sett på som dyktig til denne funksjonen. I går kveld var det nytt møte mellom de borgelige partiene hvor de skulle “konfirmere” den politiske plattformen til partiene.

Det eneste som det hersket litt usikkerhet om i går var hvem som skal lede driftsutvalget. Det er klart at leder for planutvalget blir Svein Roger Bådsvik (V). Dermed er det trolig en fra Fremskrittspartiet eller Høyre som skal lede driftsutvalget.

Sosialistisk hodebry

Det er ikke like enkelt for Arbeiderpartiet, SV og Felleslista å bli enig om fordeling av posisjoner.

Etter hva Saltenposten erfarer er det siste formannskapsmedlemmet som det er uenighet om.

Arbeiderpartiet har rett på tre plasser i formannskapet. Dersom de tre partiene lager et valgteknisk samarbeid kan de også ta et fjerde medlem.

Dette siste medlemmet kan også SV og Felleslista ta om de samarbeider. Det som er klart er at Kjell Eilertsen og Siv Anita Brekke kommer inn for Arbeiderpartiet. Dersom Arbeiderpartiet står på sin rett om et tredje medlem kan de også få inn Nils Christian Steinbakk, men de betyr at Jørn Stene fra Felleslista blir stående uten plass.

For at Stene skal komme inn i formannskapet må han få en av plassene til Arbeiderpartiet og SV må stille med Lise Bikset. Dette betyr i så fall at SVs førstekandidat Lasse Gausen Dahl ikke kommer inn på sikker plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**