Møte i Bamble Venstre

Velkommen til medlemsmøte i Bamble Rådhus, mandag 1. oktober kl. 19.00 og bli med på å meisle ut vår politiske plattform videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


"Gode Venstrefolk" –
Til medlemmer i Bamble Venstre/kandidatene på Bamble Venstres liste

Aller først: GRATULERER MED ET GODT VALG FOR BAMBLE VENSTRE!

Vi er igjen inne i varmen, dvs. representert i kommunestyret, noe som gir oss mange verv i styrer, råd, utvalg og komiteer. Kjempebra!!

For å få litt sving på lokallaget, ønsker leder at flere er med og bestemmer i tida fremover. Med bakgrunn i at vi får god innflytelse i Bamblepolitikken de nærmeste 4 årene og partiet skal meisle ut en politisk plattform sammen med Sp/KrF/H og FrP,

Innkalles det til medlemsmøte

Sted: Bamble Rådhus
Når: Mandag 1. oktober 2007
Kl.: 19.00

Dagsorden:
1. Oppsummering/gjennomgang av kommunevalget 2007
2. Hvilke posisjoner har vi oppnådd så langt?
3. Forslag til personer i mindre råd/utvalg og varapersoner til komiteene
4. Organisering av fremtidig møtevirksomhet i lokallaget i forb. med møter i komiteer, formannskap og kommunestyret
5. Viktige punkter i den "borgerlige" politiske plattformen
6. Eventuelt

Det er sterkt ønskelig at så mange som har anledning til det, møter opp denne kvelden. Som dere ser tar vi opp viktige saker som gjelder lokallaget vårt!

For de som ikke kan møte, send undertegnede noen innspill på SMS eller helst mail.

Med vennlig hilsen

Knut Magnus
Leder Bamble Venstre
[email protected]
Tlf. 958 41 967

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**