PRESSEMELDING

Styret i Meløy Venstre besluttet enstemmig å danne flertall med AP, SP og SV for de neste 4 årene. Etter valget har det vært sonderinger/forhandlinger med begge fløyene. Det har vært en grundig debatt i partiet om hvilket standpunkt vi skulle ta og alle har fått luftet sine synspunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tilbudene fra begge fløyene ble veid mot hverandre og innholdet i politikken ble inngående drøftet.

Meløy Venstre har dessverre bare en representant i kommunestyret og vedkommende har sittet i kommunestyret i 8 år, både i posisjon og i opposisjon.

Meløy Venstre er veldig glad for at representanten kommer i formannskapet og i tillegg får flere partifeller med seg i forskjellige utvalg.

Wenche Nordem
Lokalleder Meløy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**