Til Venstres listekandidater og medlemmer

Til lykke med valget, og takk for god innsats i valgkampen. Venstre fikk mange tilbakemeldinger om at vi hadde ei god valgliste (den beste). Vi har nå tre representanter i kommunestyret, og Ola ble med til andre opptellingsrunde i ordførervalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ved valgteknisk avtale med Kr.F og Ap vedr. representasjon i formannskap mv, og etter konstituerende kommunestyre torsdag 27.09.07, har Venstre én representant (Mali) samt første (Ola) og tredje (Helen) varamann for felleslista (Kr.f., Ap og Venstre) i formannskapet. Venstre får leder i kontrollutvalget – en viktig posisjon som kan utvikles i løpet av kommunestyreperioden.
Når valgnemnda går i gang med arbeidet sitt, vil dere mange av dere trolig få henvendelse om representasjon i ulike verv som skal bekles, slik som dyrevernnemnd, forliksråd, takstnemnder og skatteutvalg, likningsnemnd, skjønnsmannsutvalg, tilsyn elveforbygninger, meddommere i lagmannsrett og tingrett samt jordskifteutvalg (ikke uttømmende liste). Gi gjerne et vink dersom dere har ønsker og interesser.
Høstens gruppemøter er åpne for alle og holdes tirsdager i uker med kommunestyre- eller formannskapsmøter etter planen nedenfor. Vel møtt!!
Du finner sakspapirene på www.alvdal.kommune.no.

Gruppemøter høsten 2007:
Dato Møte Dato for gruppemøte
04.10.07 Formannskapet / Fast utvalg for plansaker Tirsdag 02.10.07 kl. 19.30
16.10.07 Budsjettkonferanse
18.10.07 Formannskapet / Fast utvalg for plansaker Tirsdag 16.10.07 kl. 19.30
25.10.07 Kommunestyremøte Tirsdag 23.10.07 kl. 19.30
08.11.07 Formannskapet / Fast utvalg for plansaker Tirsdag 06.11.07 kl. 19.30
22.11.07 Formannskapet / Fast utvalg for plansaker Tirsdag 20.11.07 kl. 19.30
29.11.07 Kommunestyremøte Tirsdag 27.11.07 kl. 19.30
06.12.07 Formannskapet / Fast utvalg for plansaker Tirsdag 04.12.07 kl. 19.30
18.12.07 Kommunestyremøte Tirsdag 16.12.07 kl. 19.30

Alle møter holdes på “Kammerset” på Dalsegga (ved siden av kommunestyresalen)

Følg ellers med på Venstres nettsider www.venstre.no/hedmark/alvdal.

Helen Kveberg Paaske
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**