Bystyret har startet sitt arbeid

I går hadde det nye bystyret sitt første møte. Ingen politiske saker stod på programmet, det var konstitueringen av bystyret som var temaet for møtet. I løpet av det omlag 2 timer lange møtet ble det gjennomført valg til bystyrets ulike nemder, utvalg og komiteer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Også ordførervalget stod på sakskartet for dette møtet. Ikke overraskende ble Petter Steen jr. (H) gjenvalgt som ordfører med 31 mot 18 stemmer. Svein Olsen (Frp) ble valgt som varaordfører med 30 stemmer mot 19 stemmer for May Britt Vihovde fra Venstre.

Bystyregruppa

Bystyregruppa

Det var lagt fram forslag om å øke representasjonen i styret for Kultur- og festivalutviklingen til 11 representanter. Begrunnelsen for dette var at kultur var et satsings- og vekstområde i den kommende perioden. Venstres May Britt Vihovde pekte på at denne sektoren med dette fikk større tyngde enn lovpålagte oppgaver, og at det ikke samsvarte med tidligere vedtak i bystyret. Hun framsatte derfor forslag om at man opprettholdt tidligere enighet om størrelse på dette utvalget til 9 representanter.

May Britt Vihovdes forslag fikk bare støtte fra opposisjonspartiene. Et enstemmig bystyre støtte forslaget om at de folkevalgte medlemmene av KUF skal være kommunens kulturkomité.

Venstres representasjon ble som følger:

Formannskapet:
Fast medlem: May Britt Vihovde
Varamedlemmer: Tore Nilsen, Marit Wikstrøm og Marius W. Rønnevik

Planutvalget:
Fast medlem: Tore Nilsen
Varamedlemmer: Eva Marie Eriksen, Ivar Vevang og Sissel Margrete Aakre Bøe

Komite for kvalitet i tjenestene:
Fast medlem: Tove Iren Tørresdal
Varamedlemmer: Sissel Margrete Aakre Bøe, Kolbjørn Kvalevåg Skaubo og Finn Terje Apeland

Personalpolitisk utvalg:
Fast medlem: Ole Johan Sætre
Varamedlemmer: Gunnar K. Magnusen, Tove Iren Tørresdal og Turid Espedal

Utvalg for miljø og naturforvaltning:
Fast medlem: Marit Wikstrøm – nestleder
Varamedlemmer: Ivar Vevang, Barbro Ringstad og Alf Frønsdal

Kontrollutvalget:
Fast medlem: Svein Abrahamsen – nestleder
Varamedlem: Aksel Røsand

Bevillingskontrollutvalget:
Fast medlem: Marit Wikstrøm
Varamedlemmer: May Britt Vihovde, Kolbjørn Kvalevåg Skaubo og Marius Rønnevik

Styret for Kultur- og festivalutvikling:
Fast medlem: Marius Rønnevik
varamedlemmer: Elsa Maria Ånensen, Finn Terje Apeland og Eva Marie Eriksen

17. mai komiteen:
Fast medlem: Iren Rusnes Frøiland – nestleder

Komite for konserthus:
Fast medlem: Eva Marie Eriksen
Varamedlem: Finn Terje Apeland

Kontaktutvalget med politiet:
Fast medlem: May Britt Vihovde

Styringsgruppe for SLT:
Fast medlem: May Britt Vihovde
Varamedlem: Tove Iren Tørresdal

Samarbeidsutvalget ved Håvåsen skole
Fast medlem: Iren Rusnes Frøiland
Varamedlem: Turid Espedal

Venstre fikk også representasjon i en del mindre utvalg, i og utenfor kommunens virkeområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**