Venstreverv 2007 – 2011

Her er listen over hvordan den nye bystyregruppen har fordelt representasjonen i styrer, råd og utvalg. Det er bystyret som i sitt konstituerende møte den 15. oktober 2007 som skal fatte endelige vedtak. Det kan bli endringer helt fram til Bystyrets behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


OVERSIKT UTVALG, STYRER OG RÅD

VENSTRE

Gruppeleder: Per A. Thorbjørnsen
Øvrige gruppestyret: Iselin Nybø – nestleder
Helge Solum Larsen

OBS:
Uhevet tekst: fast representant
Ikke uthevet tekst: vararepresentant

Formannskapet
1. Per A. Thorbjørnsen
2. Iselin Nybø

3. Helge Solum Larsen
4. Gry Sørensen
5. Thor Bjarne Bore
6. Per Inge Torkelsen

Kommunalutvalget
1 Per A. Thorbjørnsen

2. Helge Solum Larsen
3. Iselin Nybø
4. Gry Sørensen

Forhandlingsutvalget
1. Per A. Thorbjørnsen

2. Helge Solum Larsen
3. Iselin Nybø
4. Gry Sørensen

Levekår
1. Per A. Thorbjørnsen – leder
2. Gry Sørensen

3. Tormod Andreassen
4. Anne Mette Hestad
5. Eva Hattestad

Oppvekst
1. Iselin Nybø – nestleder

2. Kjartan A. Lunde
3. Marian Tjørn Cankurt

Kultur og byutvikling
1. Helge Solum Larsen – nestleder

2. Thor Brynjar Welander
3. Ruth Vihovde Haug

Bymiljø og utbygging
1. Per Inge Torkelsen

2. Randi Bergslien
3. Tor Ytre Arne

Kultur
1. Thor Bjarne Bore

2. Randi Bergslien
3. Knud Helliesen

Adminstrasjonsutvalget
1. Helge Solum Larsen – nestleder

2. Iselin Nybø
3. Per A. Thorbjørnsen

Kontrollutvalget
1. Kristin Bade Veire

2. Tor Ytre Arne
3.Kolbein Haakon Lunde

Stavanger kulturskole styret
1. Knud Helliesen

2 Bjarne Bjerklund
3. Monica Dahlmo

Stavanger Konserthus styret
1. Kristin Bade Veire

2. Per Inge Torkelsen
3 Eivind Enoksen

Innvandrerrådet
1 Kolbein Haakon Lunde

2. Ali Fuard
3 Nina Kristine Holm

Bydelene:

Storhaug bydel
1. Roar Houen
2.Nina K. Holm

3. Tor Brynjar Welander
4. Sverre Gilje
5. Briten Russdal-Hamre

Hundvåg bydel
1. Monica Dahlmo

2 Ali Fuard
3 Asmar Rasoul Aliaei

Hinna bydel
1 Kjell Nødland

2 Mariann Tjørn Cankurt
3 Solveig K. Øgreid Myrvold

Tasta bydel
1 Lillian Stene

2 Hayrettin Soyer
3 Lene Authen

Eiganes og Våland bydel
1 Tor Ytre Arne

2. Randi Bergslien
3. Eivind Enoksen

Madla bydel
1. Kolbein Haakon Lunde

2. Kjartan Lunde
3. Ingeborg Vinje

Hillevåg bydel
1 Lill Qvigstad – nestleder

2 Bjarne Bjerklund
3 Eva Hattestad

Andre utvalg:

17. mai komite
1. Karin Skjærpe

2. Kolbein Haakon Lunde

Jærens Friluftsråds årsmøte
1. Tor Ytre Arne

2. Lill Qvigstad

Ryfylke Friluftsråd IS
1. Heine Vestvik Nilsen

2. Mariann Tjørn Cankurt

Brannvesent Sør-Rogalandrepskap
1. Iselin Nybø

2. Thor Bjarne Bore

Ivar IKS repskap
1. Helge Solum Larsen

2 Gry Sørensen

Lyse Energi A/S bedriftsforsamling
1. Per A. Thorbjørnsen
2. Iselin Nybø

3. Lill Qvigstad
4. Tormod Andreassen
5.Gry Sørensen

Forus Næringspark a/s Representantskapet
1. Iselin Nybø
2. Per Inge Torkelsen

3. Thor Bjarne Bore
4. Randi Bergslien

Forus Næringspark a/s Styret

2. Per A. Thorbjørnsen

Lysefjordens Utvikling styret
1. Per A. Thorbjørnsen

2. Ruth Vihovde Haug

Rogaland teater bedriftsforsamling
1. Knud Helliesen

2. Iselin Nybø

Overformynderiet desisjonskomite
1. Tor Ytre Arne

2. Lill Qvigstad

Stavanger Boligbyggelag styret
1. Eivind Enoksen

2. Kristin Bade Veire

Stavanger Ishall representantskap
1. Gry Sørensen

2 Tormod Andreassen

Kino 1

2. Per A. Thorbjørnsen

Rogaland Arboret representantskap
1 Monica Dahlmo

2 Tor Brynjar Welander

Vestlandske skolemuseum
1. Knud Helliesen

2 Kristin Bade Veire

Transportplan Nord Jæren
1. Per A Thorbjørnsen

Årsmøte KS-Rogaland
1. Helge Solum Larsen

2. Iselin Nybø
3. Per A. Thorbjørnsen

Gruppeleder har mandat til å gjøre nødvendige endringer hvis listene ikke er i samsvar med lover og retningslinjer m.m.

Annet:

Bystyret

1. Per A. Thorbjørnsen
2. Helge Solum Larsen
3. Iselin Nybø
4. Gry Sørensen
5. Thor Bjarne Bore
6. Per Inge Torkelsen

7. Tormod Andreassen
8. Knud Helliesen
9. Thomas Middelthon
10. Kristin Bade Veire
11. Randi Bergslien
12. Kolbein Haakon Lunde
13. Tor Ytre Arne
14. Kjartan Lunde
15. Ali Fuard

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**