-Beklagelig lite satsing på kollektivtransport på Nord-Jæren

-Vi må få til en mer offensiv satsing på kollektivtransporten på Nord-Jæren enn det regjeringen har lagt fram i forslag til statsbudsjett, sier Venstres Helge Solum Larsen. Han møter nå på stortinget for Venstre i Rogaland. -Planene for bybane på Nord-Jæren nevnes ikke spesielt, påpeker Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Samferdselsutfordringen på Nord-Jæren er en kollektivutfordring. Vi kan ikke bygge oss ut av de trafikkproblemene vi har. Venstre mener vi må få et bedre og mer velfungerende kollektivsystem.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

– Regjeringen legger ikke opp til den nødvendige økningen i belønningsordningen for kollektivtransport i storbyene. Ordningen skal utvides til å gjelde tre byer i tillegg til de seks som er omfattet i dag. Dermed kan den faktiske støtten til kollektivtrafikken i Stavangerområdet bli redusert.

-Etterslepet innen tilrettelegging for bedre og raskere kollektivtrafikk på vegnettet i de store byene tas heller ikke igjen. Venstre hadde sterke forventninger om et løft innen kollektivtrafikken, men dette budsjettet skuffer. -Transportsektoren utgjør rundt 30 % av klimagassutslippene. Det har derfor vært grunn til å tro at det i statsbudsjettet for 2008 og ville blitt foretatt en kraftig satsing på bedre kollektivtransport i de store byene. — Det viser seg dessverre ikke å være tilfelle, sier Helge Solum Larsen.

-Jeg registrerer også med stor skuffelse at regjeringen ikke nevner bybanen på Nord-Jæren spesielt. Dette er nedslående med tanke på hvilken lokal innsats som nå legges ned for å få dette prosjektet realisert så fort som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**