Formannskapsmøte 17. oktober

Det nye formannskapet skal ha sitt første ordinære møte onsdag 17. oktober. Foreløpig saksliste innebærer at formannskapet bl.a. skal behandle alkoholpolitisk handlingsplan for 2008 – 2012. Formannskapet skal også behandle utbyggingsprogram for 2008 – 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Raadhuset 2

Foto: Tore Nilsen

I forbindelse med alkoholpolitisk handlingsplan foreslår rådmannen at det blir nedsatt en adhoc-komité som som skal være styringsgruppe for arbeidet med handlingsplanen fram til 1. april 2008. Bystyret fatter endelig vedtak i forhold til opprettelse av adhoc-komiteen.

I tillegg til nevnte saker vil formannskapet også få en orientering om arbeidet med universell utforming i Haugesund. Av tidligere undersøkelser er det klart at det gjenstår en god del arbeid i forhold til å gjøre byen tilgjengelig for alle. Det foreligger ikke kostnadsoverslag for de mange tiltakene som er nødvendig for å sikre tilgjengelighet for alle borgere.

Venstre har universell utforming som en del av sitt program for denne perioden, og er glade for at dette nå kommer som sak i kommunale organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**