Fylkeskommunen: Solid politisk avtale mellom Venstre, Ap, Sv og SP

– Venstre er svært fornøyd med den politiske avtalen som er forhandla fram mellom samarbeidspartia V, Ap, SV og Sp i Buskerud fylkeskommune. Det sier Venstres gruppeleder og nyvalgt fylkesvararordfører Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

Mange av de viktigste punktene i Venstres program og hovedsaker i valgkampen har kommet inn i avtalen.
-Det er et sentralt punkt at fylkeskommunens virksomhet skal vitaliseres i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og de frivillige organisasjonene, sier Runolv Stegane.

Han er spesielt fornøyd med at viktige lovnader fra Venstre i valgkampen kan innfris. Dette gjelder særlig at det skal foretas utredninger av en rekke Venstresaker som: “Grenseløst” miljøkort og utvidelse av kortet slik at det gjelder for ungdom under 25 år, friere skolevalg, kompetanseår for lærere, serviceerkæringer i videregående skole og en offensiv satsing på næringsliv, idrett og folkehelse.

– Venstre gleder seg til å ta fatt på oppgavene. I samarbeid med de andre partia skal vi greie å fornye og utvikle fylkskommunen som også får nye oppgvaver fra 1. januar 2008. Da blir mange av arbeidsoppgavene som nå ligger i BTV-rådet ført tilbake til Buskerud. Derfor opprettes det også et nytt hovedutvalg for samferdsel, forteller Stegane.

Venstre vil også ha sterkt fokus på 1.1.2010 da mange av Fylkesmannens oppgaver skal overføres til fylkeskommunen. Dette ble klart i vår gjennom et kompromiss på Stortinget mellom Regjeringspartia og Venstre.

Les politisk avtale mellom Venstre, Ap, SV og Sp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**