Moss Venstre ønsker et fullverdig tilbud ved Moss sykehus

En videreføring av dagens modell vil kun føre til økt mistillit til styret i Helse sør-øst både fra borgerne og fagmiljøet sin side. Hvordan skal vi kunne stole på at styret tar beslutninger til borgernes beste? Kommenterer Johan Tønnesen. Skal styret ha tillitt i regionen, håper Moss Venstre at styret i Helse sør-øst møter til formannskapets møte 29.oktober og redegjør for situasjonen der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Medisjn, helse

Foto: Microsoft

Som pasient føles det fryktelig unødvendig å måtte bli sendt som en "pakke" fra sykehus til sykehus og effektiviteten i denne ordningen stiller jeg spørsmålstegn ved, kommenterer Johan Tønnesen i Moss Venstre. Venstre har lenge kritisert avgjørelsen om å flytte akuttkirurgien til Fredrikstad fordi dette vil forverre tilbudet til borgerne i mosseregionen. Vi skrev også i valgprogrammet vårt at vi vil gå mot videre nedleggelse av sykehusets akuttfunkjsoner. Moss Venstre ønsker en tilbakeføring av akuttkirurgi til sykehuset i Moss og at dette tilbudet i beste fall vedvarer i kombinasjon av Kalnes når den tid kommer, slik fastlegene i Moss også anbefaler. Hadde man hatt akuttkirurgi ved Moss sykehus hadde dette spart pasientene og sykehuset Østfold for unødvendige plager. "Det er lett å se at det kun er tenkt økonomi i flyttingen av akuttkirurgien til Fredrikstad og ikke pasientsikkerhet. En videreføring av dagens modell vil kun føre til økt mistillit til styret i Helse sør-øst både fra borgerne og fagmiljøet sin side. Hvordan skal vi kunne stole på at styret tar beslutninger til borgernes beste? Kommenterer Johan Tønnesen. Skal styret ha tillitt i regionen, håper Moss Venstre at styret i Helse sør-øst møter til formannskapets møte 29.oktober og redegjør for situasjonen der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**