Medlemsmøte tirsdag 16. oktober på Kult.kaféen

Gratulerer med et godt valgresultat! Dette må feires samtidig som vi trenger en samling for å treffe både nye og gamle medlemmer. Noen av dere nye medlemmer er ikke kontaktet etter innmelding og det er beklagelig. Men kom på medlemsmøtet og bli kjent!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Denne gang treffes vi på Kult.kaféen nede, i Kulturhusets underetasje. Det blir kaffe med muffins og så presenterer gruppeleder Per A. Thorbjørnsen sin nye gruppe og tar en gjennomgang av hvilke posisjoner Venstre har fått. I tillegg til det skal vi ta en runde med ønsker fra dere medlemmer — hvilke aktiviteter i form av studiesirkler, samlinger og møter ønsker dere?

Vi har invitert Lars Sponheim men han kan dessverre ikke forlate Oslo i disse statsbudsjettstider. Men vi holder åpent for andre sentrale Venstre-personer uten at noe er avklart så langt.

Altså, møt opp på Kult.kaféen på Sølvberget — Stavanger kulturhus, tirsdag 16. oktober kl. 19. Påmelding er ikke nødvendig men om du får denne invitasjonen per epost så er det jo kjapt gjort å sende tilbake en melding til meg om at du kommer; litt greit å vite omtrent hvor mange muffins vi skal bestille

Som dere sikkert vet har nå Stavanger Venstre 6 representanter i bystyret av hvilke Per A. Thorbjørnsen og Helge Solum-Larsen er heltidspolitikere, altså kommunalråd. De andre er Iselin Nybø, Gry Sørensen, Thor Bjarne Bore og Per Inge Torkelsen. I tillegg til disse kommer 9 vararepresentanter. Gruppeleder er som før Per A. Thorbjørnsen. Fordelingen av verv er ferdig i disse dager. Mer om dette på møtet.

Ellers så vil jeg minne om årets TV-aksjon Sammen for barn som holdes søndag 21. oktober og som er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité samt Right To Play. Inntektene går til barn som er berørt av HIV og AIDS. Se mer på www.sammenforbarn.no eller ring bøssebærertelefonen 02025 — dere som har lyst og mulighet å være bøssebærere kan gjøre en viktig innsats!

Sett allerede nå av onsdag 12. desember til Stavanger Venstres årsmøte. Da skal det blant annet velges et nytt styre for neste år. Valgkomitéen – Frode Kleppe og Torunn Trøhaug – tar sikkert imot forslag på navn, enten du er interessert for egen del eller vil foreslå noen andre.

Vel møtt!
Lill Qvigstad
-leder Stavanger Venstre-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**