Kjøpt og betalt

Moss Venstre er anklaget for å ha solgt seg til FrP. Sannheten er at vi har solgt oss til alle de borgerlige samarbeidspartiene. Venstre har solgt posisjoner og kjøpt seg innflytelse etter valget. Det er vi stolte av. Ser vi på hva vi fikk i kjøpesum, kan Venstres velgere glede seg til de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I følge det borgerlige valgmanifestet skulle vi gå til valg som fem selvstendige partier men samtidig fortelle at dersom vi fikk flertall, ville vi prøve å samarbeide om en felles politikk. Velgerne var altså klar over hva de kunne forvente dersom de stemte på ett av samarbeidspartiene.

Hovedsaker
I valgkampen profilerte jeg som førstekandidat, i hovedsak miljø og skole. Ser vi på valgresultatet så er det helt tydelig at miljø var en avgjørende årsak til Venstres framgang i Moss. I Verket krets fikk vi 5,6 prosent og på Nordre Jeløy fikk vi 5,7 prosent velgeroppslutning. I de to områdene ligger store miljøvernsaker som Venstre profilerte sterkt.

Innenfor skole er vi opptatt av kvalitet i undervisingen og helheten i oppvekstmiljøet. Vi viste tydelig i valgkampen at vi ville prioritere det viktigste først. Resten må vente. Valgdagen ga oss mer enn dobbelt så mange stemmer som i 2003.

I forhandlinger på borgerlig side er det aldri slik at det kun er én politikk eller ett parti som får dominere. Her er partiene likeverdige parter og alles kjernesaker blir vektlagt likt. På ulike områder overlapper også partienes politikk. Hovedsakene synes godt igjen i den politiske plattformen til samarbeidspartiene.

Forhandlingsresultatet
De partiene som har fått flest velgere må rimeligvis også få flest posisjoner. Valgresultatet må synes slik at velgerne kjenner seg igjen — både i politikken og i posisjonene. Det mener vi er rimelig balansert når vi ser helheten i den politikken alle partiene forplikter seg til å følge, samtidig som Høyre fikk ordfører og en hovedutvalgsleder, FrP fikk tre utvalgsledere samt varaordfører og Venstre fikk en utvalgsleder som skulle få stillingsressurs.

Venstre har hele tiden sagt og ment at posisjoner kun er viktig for å synliggjøre politikk. Vårt ønske i forhandlingene var at varaordføreren skulle få ansvaret for en overordnet miljøpolitikk gjennom et eget utvalg, for å synliggjøre hvor høyt prioritert den er. Det var ingen uenighet blant samarbeidspartiene i prioriteringen av miljøpolitikken. Det kommer tydelig fram i samarbeidsplattformen.

Derimot ønsket de andre partiene å frikjøpe meg for å jobbe med miljøpolitikken, uten å måtte bruke tid på representasjonsoppgaver som varaordføreren gjerne må. Derfor ønsket de å opprette en stillingsresurs på linje med varaordføreren (to dager i uka) til det. Siden varaordførerkandidaten til FrP også er gruppeleder i fylkestinget og dermed frikjøpt i full stilling, ble Venstre tilbudt de to dagene i tillegg.

Det ville i praksis bety at jeg på full tid kunne bidra til å utvikle en overordnet og helhetlig miljøpolitikk i Moss. Det synes Venstre er vårt viktigste bidrag de fire neste årene. Vi er også stolte over at de andre samarbeidspartiene er villig til å la oss få bidra på denne måten.

Politisk flertall
Jeg har sittet som bystyremedlem i åtte år i Moss. I hele den tiden har SV vært mer opptatt av andre partiers politikk enn sin egen, akkurat som i regjering. Årets valgresultat gjenspeiler nok det.

Gruppelederen til SV har offentlig gitt sin kommentar til samarbeidspartienes politiske plattform (moss-avis.no, 5. oktober); "Vi kan støtte 30 av de 32 punktene." Dermed har velgerne til Venstre og de andre samarbeidspartiene allerede fått løfter om gjennomslag for gode politiske resultater. Etter hvert som vi fremmer våre politiske prioriteringer, kan vi forvente at SV vil støtte dem.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**