Møteinnkalling

Innkalling til styre-og medlemsmøte i Meløy Venstre, tirsdag, 16-10-2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


STYREMØTE, KL. 18.00-19.00.
MEDLEMSMØTE KL. 19.00-20.00.

TIL MØTET SOM STARTER KL. 19.00 INVITERES DE SOM ER MEDLEMMER OG DE SOM BLE VARA TIL KOMMUNESTYRET VED SISTE VALG.

Det sendes ut egen innkalling til Meløy Venstre sine medlemmer og de som ble vara ved kommunevalget 2007.

Møtedato styre- og medlemsmøte : 16-10-2007
Tidspunkt styremøte : 18.00 — 19.00
Tidspunkt medlemsmøte : 19.00 — 20.00
Sted : Halsa skole i klasserom 5.

DAGSORDEN:

Informasjon om forhandlingene og felleserklæringen som ble ført med AP, SP og SV på Meløya 05. og 06. oktober 2007.

Alle posisjoner og verv er i skrivende stund ikke besatt og felleserklæringen er under arbeid.

Håper alle kan komme — det er viktig å møte opp!

Med hilsen

Wenche Nordem
Leder Meløy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**