Møtekalender – bystyregruppen

Her er en oversikt over samtlige av Venstres gruppemøter for bystyret og formannskapet våren 2013. Det gjøres også oppmerksom på kalenderfunksjonen til høyre på hjemmesiden, der vil tidspunktene for bystyremøtene, og aktiviteter for Venstres medlemmer bli lagt ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Rådhuset i Stavanger

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Formannskapsgruppen
Det er obligatorisk fremmøte for formannskapets faste representanter og vararepresentanter.
Leder i Stavanger Venstre og Stor-Stavanger Unge Venstre bør møte.
Det er ikke obligatorisk for bydelsrepresentantene, men det er ønskelig

Forøvrig er møtene åpne for alle Venstres medlemmer.

MØTEPLAN TIL FORMANNSKAPSGRUPPEN
Møter på rådhuset i Venstres grupperom “Breiavatn”

Mandag 7. januar – kl 17.00
Mandag 28. januar – kl 17.00
Mandag 18. februar – kl 17.00
Mandag 4. mars – kl 17.00
Mandag 18. mars – kl 17.00
Tirsdag 2. april – kl 17.00 – avlyst!
Mandag 15. april – kl 17.00
Mandag 29. april – kl 17.00
Tirsdag 21. mai – kl 17.00
Mandag 10. juni – kl 17.00

Sakpapirer til Formannskapet finner du her >>

Bystyregruppen

Det er obligatorisk fremmøte for bystyrets faste representanter og vararepresentanter.
Leder i Stavanger Venstre og Stor-Stavanger Unge Venstre bør møte.
Det er ikke obligatorisk for bydelsrepresentantene, men det er ønskelig

Forøvrig er møtene åpne for alle Venstres medlemmer.

MØTEPLAN TIL BYSTYREGRUPPEN
Møter på rådhuset i Venstres grupperom “Breiavatn”

Onsdag 30. januar – kl 18.00
Onsdag 6. mars – kl 18.00
Onsdag 17. april – kl 18.00
Onsdag 8. mai – kl 18.00
Onsdag 12. juni – kl 18.00

(OBS! Kan skje endringer)

Sakpapirer til Bystyret finner du her >>

For informasjon om kommunalstyrene se nederst på denne siden.

Ta kontakt med gruppeleder hvis noe skulle være uklart – 90 773 712

Kommunalstyrene
Det er i tillegg formøter før de fleste kommunalstyremøter. For informasjon om dette, se nedenfor, kontakt partiets medlemmer eller Venstres gruppesekretariat

Administrasjonsutvalgets møter, med saksfremstillinger, finner du fortløpende oppdatert her >> Medlem er Iselin Nybø.

Kommunalstyret for byutviklings møter, med saksfremstillinger, finner du fortløpende oppdatert her >> Kommunalstyreleder er Helge Solum Larsen. pt. sykemeldt (Per A. Thorbjørnsen er for tiden fast vararepresentant)

MØTEPLAN FOR BYUTVIKLING-GRUPPEN
Møter på rådhuset i Venstres grupperom “Breiavatn”

Onsdag 16. januar – kl 15.00
Onsdag 6. februar – kl 15.00
Onsdag 20. februar – kl 15.00
Onsdag 13. mars – kl 15.00
Onsdag 10. april – kl 15.00
Onsdag 24. april – kl 15.00
Onsdag 29. mai – kl 15.00
Onsdag 19. juni – kl 15.00

Obligatorisk møte for faste representanter og vararepresentanter
Forøvrig er møtene åpne for alle Venstres medlemmer.

Kommunalstyret for kulturs møter, med saksfremstillinger, finner du fortløpende oppdatert her >> Medlem er Sofie Aurora Braut Bache.

Kommunalstyret for levekårs møter, med saksfremstillinger, finner du fortløpende oppdatert her >> Nestleder er Per A. Thorbjørnsen.

MØTEPLAN FOR LEVEKÅR-GRUPPEN
Møter på rådhuset i Venstres grupperom “Breiavatn”

Onsdag 16. januar – kl 17.00
Onsdag 6. mars – kl 17.00
Onsdag 8.mai – kl 17.00
Onsdag 12. juni – kl 17.00

Obligatorisk møte for faste representanter og vararepresentanter
Forøvrig er møtene åpne for alle Venstres medlemmer.

Kommunalstyret for oppveksts møter, med saksfremstillinger, finner du fortløpende oppdatert her >> Nestleder er Iselin Nybø.

Kommunalstyret for miljø og utbyggings møter, med saksfremstillinger, finner du fortløpende oppdatert her >> Venstre har for tiden ingen representasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**