Kulturanalyse; et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker

Under Internasjonale dager vil høgskolelektor Magid Al-Araki holde foredrag om

“Kulturanalyse; et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker.”

Sted: Auditoriet i Arendal bibliotek

Tid: Tirsdag 23.oktober kl.19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Magid Al-Araki har jobbet med dette temaet en årrekke og har også skrevet bok om det.

Foredraget egner seg for alle ledere og mellomledere – og andre som er interessert i mellommenneskelig forståelse.

GÅ IKKE GLIPP AV ET SPENNENDE FOREDRAG!!!

Det er gratis -ingen påmelding ,

Mer om boka:

Kulturanalyse
et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker
Magid Al-Araki

Boka er inspirert av 400 spørsmål og hjertesukk som forfatteren har fått fra barnevernspedagoger gjennom årene. Basert på disse presenterer han her sin egen kulturanalysemodell som et verktøy for å analysere kulturelle uttrykk. Gjennom modellen kan man redusere kompleksiteten i kulturelle ytringer, … Les mer
Boka er inspirert av 400 spørsmål og hjertesukk som forfatteren har fått fra barnevernspedagoger gjennom årene. Basert på disse presenterer han her sin egen kulturanalysemodell som et verktøy for å analysere kulturelle uttrykk. Gjennom modellen kan man redusere kompleksiteten i kulturelle ytringer, og bedre forstå hvorfor man er som man er, og hvorfor andre tenker, mener og gjør ting annerledes. Boka er beregnet på studenter i helsefag og barnevernspedagog- og sosionomutdanningen. Har litteraturliste.

“Hvordan skal vi best møte den kravmentaliteten som enkelte flyktninger viser, i hvert fall slik vi oppfatter det?” “Hvorfor skjønner ikke mor, etter gjentatte beskjeder, at barn ikke kan være oppe til klokken 23?” “Hvorfor foreslår mange fedre (innvandrere) at deres sønner skal settes i fengsel… Les mer
“Hvordan skal vi best møte den kravmentaliteten som enkelte flyktninger viser, i hvert fall slik vi oppfatter det?” “Hvorfor skjønner ikke mor, etter gjentatte beskjeder, at barn ikke kan være oppe til klokken 23?” “Hvorfor foreslår mange fedre (innvandrere) at deres sønner skal settes i fengsel når sønnene blir tatt av politiet for butikktyveri?” “Hva kan jeg si uten å virke uhøflig når jeg hele tiden blir invitert hjem på kaffe?” “Hvorfor klarer jeg ikke å få svar på det jeg ønsker å vite når jeg til og med bruker tolk?” “Hvordan håndtere en jente på 15 år som ikke vil bo hjemme hos sin mor som nekter å la henne flytte på institusjon? ” Spørsmålene er valgt ut fra om lag 400 spørsmål og hjertesukk som forfatteren gjennom årene har fått fra barnevernspedagoger og sosialarbeidere. De ligger til grunn for at han nå har laget et verktøy for å analysere kulturelle uttrykk – en kulturanalysemodell. Kulturelle ytringer er komplekse, men det går an å redusere kompleksiteten. Ved å bruke kulturanalysemodellen vil man forstå bedre hvorfor man er som man er, og hvorfor andre tenker, mener og gjør ting annerledes. Misforståelser kan oppklares, og det blir mulig å resonnere seg fram til gode løsninger. Boka er viktig for studenter i helsefag og barnevernspedagog- og sosionomutdanningene samt for alle som arbeider med konfliktløsning, eller som i sitt arbeid møter mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**