Respekt for egne planer

Planutvalget behandlet i møte i går forslag til reguleringsplan for området Strandgata til Sørhauggata mot Thuhauggata. Dette er et privat reguleringsforslag der utbyggerne ønsker å oppføre to bygg til kombinerte formål. Et av formålene er et hotell som på det høyeste vil være 28 meter over bakkenivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Smau

Foto: Tore Nilsen

Reguleringsforslaget omfatter blant annet deler av Dreiersmauet, som i dag karakteriseres ved sin småhusbebyggelse. Flere av bygningene som er oppført i dette området har blitt vurdert som bygninger med “Miljøverdi”. Det er også anbefalt at enkelte av disse bygningene blir bevart.

Sentrumsplanen angir normene for bygg i dette området. Her er maksimumshøydene satt til 15 meter. Planutvalget gav uttrykk for skepsis til slike høyder, men åpnet for at dette kunne vurderes dersom bygget hadde tilfredstillende arkitektoniske kvaliteter.

Venstre støttet ikke forslaget fra Høyre. Tore Nilsen pekte på at en diskusjon om høyder i sentrum burde komme som en prinsippiell diskusjon, uavhengig av enkeltforslag. Inntil man hadde hatt en slik diskusjon burde man være svært forsiktige med å gi signaler om vilje til å gå utover retningslinjene i Sentrumsplanen.

— Dette kan føre til at vi til slutt ikke lenger har noen sentrumsplan, sa Tore Nilsen i møtet. Da er det politikerne selv som har uthulet sine egne planer.

Venstre var alene om å støtte administrasjonens forslag om å legge ut to forslag til reguleringsplan til ettersyn og høring, uten signaler om vilje til å gå utover Sentrumsplanens retningslinjer. Saken skal behandles i Bystyret.

Protokoll fra møtet kan du laste ned her >

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**