Venstre fikk god uttelling gjennom forhandlingene

Venstre har gjennom forhandlinger med ikke-sosialistisk side fått tilfredsstilt sine ønsker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bystyret ble 11. oktober konstituert, og Venstre har fått følgende plasser i utvalgene:

Formannskapet:

3.vara Stener A Enger
Hovedutvalg for miljø og teknikk:
5.vara Bente Alnæs Opstad
Hovedutvalg for Helse- og sosiale tjenester:
4.vara Tommy Andre Olsen
Hovedutvalg for Skole og oppvekst:
Stener A Enger
Hovedutvalg for kultur:
Pål Antonsen

Underutvalgene er ennå ikke konstituert i bystyret, men Venstre vil gjennom forhandlingene få følgende plasser:

Overskattetakstnemder for boligeiendommer:
Pål Rognstad
Overskattetakstnemder for næringseiendommer:
2.vara Constance Hauser
Likestillingsutvalget:
Constance Hauser
Dyrevernsnemd for Sarpsborg veterinærdistrikt:
2.vara Stener A Enger
Borg Havnevesen — styret:
1.vara Kjell Arild Hatlem
Skattetakstnemd – bolig:
1.vara Bente Alnæs
Flerkulturelt kontaktutvalg:
2.vara Bjørn Norli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**