Bystyret har konstituert seg

Arendal bystyre har fordelt dei fleste av dei viktigaste arbeidsoppgåvene for dei komande fire åra. Venstres Anne Solsvik blei som venta valt som driftstyremedlem, og med det også medlem i planutvalet og administrasjonsutvalet. Truleg er ho den yngste formannskaps/driftstyremedlem i Arendal. Anne blei også valt som utsending til fylkesmøtet i KS,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Anne Solsvik på første bystyremøtet sitt.
Venstres to bystyremedlemer fekk også plass i to av bystyrets tre komitear, ved at Anne Solsvik går inn i oppvekstkomiteen og Jan Kløvstad i omsorgskomiteen. Jan Kløvstad er gruppeleiar for Venstre og også medlem i bystyrets valkomite. Dega Abdi Aman er første varamedlem både til bystyret og dei to komiteane for oppvekst og omsorg.

2. varamedlem Lars Thoresen blei valt som varamedlem i arbeidsmiljøutvalet, 3. varamedlem Sanjin Salahovic varamedlem i kontrollutvalet og Anne Marit Tørå blir medlem i klageutvalet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**