Skal være med å bestemme alkoholpolitikken

Marit Wikstrøm fra Venstre er et av fem medlemmer i en ad hoc komité som formannskapet satte ned i går. Komiteen skal komme med forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2008 til 2012. Marit Wikstrøm er også Haugesund Venstres representant i Bevillingskontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Marit Wikstrøm

Foto: Tore Nilsen

Haugesund Venstre har tatt til orde for en strengere alkoholpolitikk i Haugesund. Dette synet deles blant annet av politimesteren i byen. Komiteen som Marit Wikstrøm er medlem i skal komme med forslag til en alkoholpolitisk handlingsplan for byen, som skal gjelde for perioden 2008 til 2012.

Det er meningen at bystyret skal behandle denne handlingsplanen på første bystyremøte i 2008. Vi har i en periode hatt en kraftig økning i voldsepisoder og ordensforstyrrelser i sentrum. Det er fra mange hold gitt uttrykk for at det er en klar sammenheng mellom tilgang på alkohol og denne type problemer. Det vil derfor være en utfordring for komiteen å finne fram til tiltak som både gir muligheter for alkoholservering, men som også bidrar til å redusere sentrumsvolden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**