Flere dør av trafikken- enn i trafikken sier leder i Karmøy Venstre

Eik-Nes mener det er forbundet med større livsfare å innånde forurensingen fra bilene enn å ferdes i trafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Asbjørn Eik-Nes

Foto: Tore Nilsen

"Nesten 4.000 dør av forurensing fra biler, og det er 10 ganger så mange som blir drept i trafikken".
"Det er forbundet med større livsfare å innånde forurensingen fra bilene enn å ferdes i trafikken."
Kan dette overføres til våre forhold?

I Danmark dør 3.400 mennesker hvert år av sykdommer som skyldes forurensing med partikler fra bilenes utslipp. I tillegg kommer 200-500 dansker som dør for tidlig av hjertesykdommer og forhøyet blodtrykk grunnet støy fra trafikken.
Det viser tall som er samlet inn og beregnet, og resultatet får representanter til å vinke med advarselsskiltet.
Det dør nesten 10 ganger så mange av forurensing som trafikken i Danmark slipper ut, i forhold til antallet trafikkdrepte. Dette kan nok ikke overføres direkte til norske forhold, men i og rundt byene våre skulle vi kunne sammenligne.
Derfor burde Statens forurensingstilsyn være tidlig med i planarbeidet for å minske de katastrofale helsemessige konsekvensene etter trafikkens forurensing.

Økt forurensing reduseres av kollektiv trafikk

Helt konkret burde de mange dødsfallene på grunn av biltrafikkens forurensing bli brukt som et sterkt argument for mer kollektiv trafikk.
Den kollektive trafikken bør ha en større plass i fremtidens trafikkplanlegging, og det er omkring de større byene at problemet er størst.
Det er jo enkel logikk, at hver gang vi flytter en privatbilist fra veiene til buss, tog eller sykkel, reduserer vi mengden av farlige partikler.
Biler i kø er et problem rent helsemessig, fordi bilene slipper ut eksos i lengre tid når det er trengsel og mye folk på veiene, og de menneskene som sitter i køen, blir særlig utsatt for de skadelige partiklene.

Veimyndighetene tar for lite hensyn til dette, men jeg håper det vil få større fokus nå som dette kan dokumenteres.
Så jeg håper på at planleggerne våre også vil ta tak i dette problemet når infrastrukturen blir planlagt og korrigert, ikke bare med trafikksikkerhet men også med blikk på forurensingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**