Venstre fikk vareordføreren i Gildeskål

De har jobbet sammen før. Han som lensmann — hun som hans sekretær. De fire neste årene skal Walter Pedersen og Kirsti Mentzoni utgjøre Gildeskåls politiske lederduo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kilde Avisa Nordland, 19.10.2007.

Vi kjenner hverandre godt, men er ikke enige i alt, smiler gildeskåls nye varaordfører Kirsti Mentzoni (V) og ser bort på Pedersen. — Det skal vi heller ikke være, skyter Høyre-ordføreren inn. — Det som er viktig er at man evner å lytte til andres forslag, uansett parti. Skal vi få til noe må vi samarbeide. Vi får ikke til noe alene.

Avklaring.

Kirsti Mentzoni

Foto: Connie Slettan Olsen

Men å få til et politisk samarbeid for å sikre et styringsdyktig flertall måtte Pedersen gi opp. For to uker siden brøt forhandlingene med Venstre, KrF, Høyre og FrP sammen. Hovedårsaken var at Venstre og FrP ikke klarte å bli enige om varaordføreren. Det resulterte i at det under konstitueringen I går ble fremmet tre forslag på ordførerkandidater, Walter Pedersen (H), Thrond Gjelseth (FrP) og Oscar Berg (Sp). For å sikre seg ordføreren matte Høyre fri til Ap. — Vi inngikk et valgteknisk samarbeid med Høyre, KrF, og Venstre i valg av ordfører. Ikke noe mer. Vi er ikke en del av posisjonen, presiserte Gunnar Skjellvik (Ap) etter at dette valget var avgjort. Det var derimot FrP og SV ikke enige i. — Når Ap støtter valget av Pedersen som ordfører, anser vi Ap som en del av posisjonen, sa Bernt Moe Hansen (FrP) og Kenneth Norum (SV). Da valg av representanter til enkelte nemnder og råd krever representasjon både fra posisjon og opposisjon, vil kommunestyret etter forslag fra Hilde Furuseth Johansen (Sp) nå be Fylkesmannen avklare hva som regnes som opposisjon.

Fraflytting.
Imens tar Pedersen og Mentzoni fatt på jobben som ordfører og varaordfører i Gildeskål og ser fram til det. — Vi er ydmyke i forhold til oppgaven. Ingen må tro at dette er en enkel jobb, spesielt ikke med de utfordringene som er i distrikts- Norge med nedgang i folketallet, som igjen slår direkte inn på økonomien, sier Pedersen. Å stoppe fraflyttingen er den nye lederduoen enige om blir den viktigste oppgaven. — Vi må snu ned negative trenden. Det gleder jeg meg til å bidra til, sier Mentzoni. — Er det et problem at dere ikke har flertall bak dere? — I over 90 prosent av sakene de siste fire årene har det vært bred enighet. Tror derfor ikke det skal bli noe problem. Men nå skal vi trekke pusten før vi starter opp med budsjettarbeidet over helga. Så får vi se hva vi får til av samarbeid og om det eventuelt er hensiktsmessig, sier Pedersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**