Eldrup A. Hansen var usaklig

Hadde partiet vårt representert de holdningene Eldrup A. Hansen gir uttrykk for i sitt innlegg, så hadde jeg personlig valgt feil parti å engasjere meg i. Heldigvis har jeg ikke det, og vi skal aldri gi uttrykk for diskriminerende og ekskluderende holdninger, skriver Line Haugland, bystyremedlem, Arendal Ap i sitt svar til Trond Thue.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Svar til Trond Thue

Eldrup A. Hansen

var usaklig

Trond Thue ønsker svar fra Arbeiderpartiet etter at Eldrup A. Hansen responderte på et innlegg skrevet av Venstres Sanjin Salahovic. For å være ærlig ble jeg selv opprørt av å lese min partifelles tilsvar i denne debatten. Måten han svarer på og usakligheten i innholdet har ingen referansepunkter i Arbeiderpartiets politikk.

Vi skal holde oss for gode for slike ufine teknikker og sleivspark i debatter, og stort sett gjør vi også det. Eldrup A. Hansen sitt innlegg får stå for hans egen kappe, da det ikke har noe som helst med vårt partis politikk å gjøre.

Et svar i en meningsutveksling skal fokusere på det saken gjelder, og det er uakseptabelt å benytte seg av personangrep og uttrykke en så stor grad av selvgodhet som det Hansen i sitt innlegg ga uttrykk for. At Sanjin Salahovic er innvandrer var egentlig ganske irrelevant i sakens diskusjon, – han tok til orde for å belyse en demokratisk prosess i et utvalg i vår kommune som han mente burde fungert annerledes. Dette er meninger alle har lov og rett til å skulle kunne ytre, og man må selvsagt også regne med svar og uenigheter.

Jeg reagerer imidlertid på innholdet i svaret, samt måten det ble svart på. Å bruke Sanjin Salahovic sin familiesituasjon og det politiske system i hans hjemland som argumenter i en debatt som i utgangspunktet hadde lite eller ingenting med dette å gjøre grenser til latterlig. Dette handlet da om noe helt annet enn hvorfor Salahovic kom til Norge! Det er forkastelig å skrive “eventuelt flyktet fra”, som for å betvile hans motiver for å komme hit. Uansett burde dette være totalt irrelevant i diskusjonens kontekst. Jeg deler andres frustrasjon over å lese dette min partifelle skriver, og det gjør heldigvis de aller fleste i vårt parti. Slike holdninger innehar ikke Arbeiderpartiet, ei heller noen av våre program eller vedtak. Vi er en åpen og inkluderende organisasjon som har som mål at “alle skal med”. Det er nok folk klar over.

Hadde partiet vårt representert de holdningene Eldrup A. Hansen gir uttrykk for i sitt innlegg, så hadde jeg personlig valgt feil parti å engasjere meg i. Heldigvis har jeg ikke det, og vi skal aldri gi uttrykk for diskriminerende og ekskluderende holdninger. Slike utspill hører ikke hjemme om vi ønsker et åpent, inkluderende og flerkulturelt samfunn, samt en god integreringspolitikk for alle.

Line Haugland

Bystyremedlem, Arendal Ap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**