Folkevalgte

Valget 2007 gav oss 16,2% oppslutning og disse fast inn i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


* Hans Antonsen (ordfører)
* Anne Midtlien
* Øystein Haga
* Odd Bjørn Ness
* Anne Mo Grimdalen
* Tove Nævisdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**