Driftsstyret godtar lokal medfinansiering av ny E18

Driftsstyret vedtok med 6 mot 3 stemmer å støtte rådmannens strategi for ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal torsdag. Rådmannens grunngjeving er gjengitt i innlegget mitt på www.venstre.no tidlegare i dag,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


melder Venstres Jan Kløvstad frå driftsstyremøtet 25. oktober, der han møtte som varamedlem for Anne Solsvik.

Berre Fremskrittspartiet og Penjonistpartiet ville ha ei formulering der lokal finansiering ikkje var ein del av vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**