Frukt og grønnsaker til alle elevar i skolane i Arendal

Eit einstemmig driftsstyre vedtok i dag at alle elevar i skolane i Arendal skal få gratis frukt frå 1. januar 2008. Elevane i 1. og 2. klasse får ein halv frukt pr. dag og dei eldre klassane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


får 1 frukt pr dag. Arendal kommune har fått 2,9 millionar kroner frå staten og la til 300 000 frå eiga kommunekasse.

Og straks vedtaket var fatta, spanderte Venstre epler på resten av driftsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**