Nei til alkohol på Bowling 1

Av Bente Harstad, Arendals Tidendes nettsider 25.10.07

Driftsstyret følgte sosialtjenestens anbefalingen, og avslo søknaden fra Holvik Bowling om alkolservering i helgene.

Holvik Bowling overtok i august Bowling 1 Arendal. Holvik Bowling ønsket å skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 hver fredag og lørdag fra klokken 20.00 til 01.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**Barn og unge

Politiet og skattemyndighetene hadde ingen bemerkninger til søknaden, men sosialtjenesten ville ikke anbefale søknaden. Begrunnelsen er at bowlingen i stor grad benyttes av barn og unge. De mener søknaden bør avslås i samsvar med kommunens alkoholpolitiske linjer. Rådmannen er enig i sosialtjenestens resonnement og vil ikke anbefale skjenkebevilling. I tillegg viser han til at stedet ikke oppfattes som et tradisjonelt skjenkested, i følge kommunens krav til slike.

Klart

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

– Jeg støtter veldig klart det som står i sakspapirene. Ungdom fra 18-23 år i Arendal, sier også at de savner et sted uten alkoholservering i helgene. Vi har i det siste sett en stor økning i fyll og uro i helgene, og det blir ikke bedre av å tilby enda mer alkohol, mente Jan Kløvstad, Venstre, som møtte i partifelle Anne Tørå Solsviks sted.
Også Kristen Bjormyr, Sp, Tormod Vågsnes, KrF, og Einar Halvorsen, sa seg klart enige i rådmannens forslag om å avslå søknaden.


Enstemmig

– Dette vil jeg prøve på vegne av ungdommen, slo Ingebjørg A. Godskesen, Frp, fast, og det samme mente Kåre G. Knudsen, som møtte for Irene Henriksen Aune, H,:
– Her har vi en enestående mulighet til å lage et alkoholfritt sted for ungdom, det har det vært et behov for, og nå må vi benytte sjansen.
Et enstemmig driftsstyre avslo søknaden om skjenkebevilgning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**