Venstre godt representert i hovudutvala på Voss!

Venstre i Voss har hatt eit valteknisk samarbeid med KrF og Høgre. Dette gav god representasjon for Venstre i ulike utval under det konstituerande møtet i kommunestyret den 18. okt..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gjennom samarbeidet har dei 3 partia 2 repr. tilsaman i kvart av dei 4 hovudutvala 2007 – 2011. Venstre har følgjande repr.:
Formannskap/utval for plan og økonomi:
Torstein Gunnarson
Rolf Abrahamsen er 2. vararepr. (for repr. for V og H)
Utval for miljø og kultur:
Anne Jorunn Ryum Møen
Knut Olav Nestås er 1. vararepr., Valborg Kløve Graue 2. og John Arvid Himle 3. (for
Venstre sin repr..)
Utval for næring og tiltak:
Rigmor Onarheim
Knut Olav Nestås er 2. vararepr., (for V og KrF sine repr.)
I utval for levekår er
Annlaug Helland 1. vararepr., og Sigrud Fretheim 3. varar. (for Krf. sin repr.)
Rolf Abrahamsen er vald til leiar i klagenemnd/skatteutval, Torstein Gunnarson repr. til KS-Hordaland.

Ei valnemnd vil no arbeida vidare med kven som skal vera med i dei ulike særkomitear, og styre m.v. der kommunen er representert. Vala her vil skje i kommunestyremøtet 29.nov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**