Årsmøte i Moss Venstre

Moss Venstre avholder årsmøte 12. desember på Moss Hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innkalling til årsmøte i Moss Venstre
Moss, 28. oktober 2007

Dato: Onsdag 12. desember 2007
Klokkeslett: 18:00
Sted: Moss Hotell. Vi går ut og spiser etter møtet.

Agenda
1: Valg av dirigent/sekretær
2: Godkjennelse av innkalling
3: Godkjennelse av årsmelding og regnskap
4: Fastsettelse av kontingent for 2007
5: Behandling av innkomne forslag
6: Valg av styret
5: Valg av revisorer

Styret for 2007
Leder: Per Vagmo (på valg)
Nesteleder: Sindre Westerlund Mork (på valg)
Sekretær: Berit Caroline Haaland
Kasserer: Henry Mogstad
Styremedlem: Johan. Chr. Tønnesen (på valg)
Anders Axelsen

Varamedlemmer: Aud Kirsten Ekvold (på valg)
Vera V. Jacobsen (på valg)
Jørgen Jakobsen(på valg)

Revisorer Helge Jodalen (på valg)
Nora Gudem ( på valg)

Festkomité: Trond Vidar Braathen (på valg)
Kari Aanes Ekhougen (på valg)
Helge Jodalen (på valg)

Valgkomité: Aud Kirsten Ekvold
Trond Vidar Braathen
Johan Chr. Tønnesen

Styret ber om at forslag til årsmøte er styret i Moss Venstre i hende innen tirsdag 27. november

Per Vagmo (leder)
Nedre Verksåsen 1 B
1534 Moss
Mobil: 936 234 05
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**