Enda flere elitepolitikere i Verdal

Er det rimelig at lederne i Driftsutvalget og i Plan og utvikling skal ha en lønn på kr. 195.000 pr. år når vanlige medlemmer i utvalgene får ca. kr. 400 pr møte — spør Brita Kleven Thorsvik, venstrerepresentant i Verdal kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Brita Thorsvik

Foto: Thorsvik

Mandag 29.10 skal kommunestyret i Verdal ta stilling til om lederne for de to store utvalgene skal gis en godtgjøring på 35% av Kommunesjefenes lønn, dvs. kr. 195.000 i året + møtegodtgjøring for å delta i formannskapet. Det vil si en utgift for kommunen på ca kr. 2 mill, inkl. sosiale utg. og pensjon, for hele perioden. Dette tas opp samtidig som skolene i bygda på nytt har fått beskjed om å skjære ned på sine budsjett!

Disse utvalgene har kun 10 — 12 møter i løpet av året. Formannskapet har 16 — 17 møter hvor de faste medlemmene gis en godgjøring på kr. 20.000 pr. år + møtegodtgjøring.

Alle i et utvalg må bruke tid på å sette seg inn i de samme sakene og i alle parti er det behov for å søke mer informasjon og diskutere saker med andre. Dette tar tid, men hvorfor skal lederen ha bortimot kr. 20.000 pr. møte i forberedelser og møtetid, mens andre har kr. 400? – Er dette i tråd med idealene om folkestyre, undres Brita Kleven Thorsvik.

Alle utvalgmedlemmer er ombudsmenn, også lederne i utvalgene, og har tatt på seg en jobb på vegne av kommunens innbyggere for å gjøre en best mulig jobb til bygdas beste. Å ansette enda flere elitepolitikere i kommunen er ikke riktig veg å gå for å fremme interesse for politikk. Fra før har kommunen ordfører i hel stilling og følger administrasjonssjefens lønn og varaordfører med i 50 % stilling som følger kommunalsjefens lønn. – Det får greie seg i en tid da kommunen sliter med å få sydd sammen neste års budsjett, mener Venstres representanter i kommunestyret og stiller forslag om at lederne i disse to utvalgene gis samme kompensasjon som faste medlemmer av formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**