Idéhistorie på sitt beste

Eldrup Hansen bør flytte til et annet land om han ikke lærer å respektere og høyakte fedrelandets grunnlov.., skriver Helge Christophersen fra Arendal i debatten, Agderposten, 27.okt.07

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ingenting er mer verdifullt i Agderposten enn Salahovic`s glimrende idéhistorie-forelesninger. Han er Arendals Henrik Ibsen.

Eldrup A. Hansen, Arbeidarpartiet

Foto: Jan Kløvstad

Eldrup Hansen (bildet) bør flytte til et annet land om han ikke lærer å respektere og høyakte fedrelandets grunnlov, der det står at “frimodige ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte” (paragraf 100). Paragrafen er bærebjelken i grunnloven og i dens forbildedokument i USA, der også væremåtefrihet, demonstrasjonsfrihet og lykkesøkenfrihet er definert som gud-gitte, uoppgivelige og ukrenkelige rettigheter for alle. Heder til vår kjære idéhistoriker.

Helge Christophersen

Arendal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**