Referat fra Lokallagsmøte/valgkampsamling

Referat fra Lokallagsmøte/valgkampsamling 4. september kl. 1900

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Subject:
Tilstede:
Eirin Finnanger, Pål Buttingsrud, Tone Skråning, Geir Helge Sandsmark, Michael Ha og Roar Gunther Andersen

1. Styresak: referat fra forrige møte
Godkjent

2 Forberedelse til forhandlinger etter valget
Halden Venstre står foreløpig fritt i forhold til samarbeid med de andre politiske partier så lenge Venstre får frem sine politiske saker. Hvilke saker vi skal prioritere taes opp igjen på møtet etter valget

3. Valgkamp
Michael distribuerer materiell i Sponvika, Geir Helge og Eirin tar Isebakke, Tone tar Festningsgt. og Harekas, Pål tar Risum og øvrige.
Tone var innom frivillighetssentralen. Ingen var i telefonkonferanse. Det er stand på lørdag 8. september. med styret og listetopper. Roar og Tone skal på Halden nærradio Torsdag kl. 1900. Marta og Sindre kommer til Halden festning på Torsdag kl. 1800. Tone og Geir Helge stiller opp på debatt på Tistasenteret, lørdag.

3. Møte mellom styret og innvalgte representanter 11. september kl 20 00.

Referent
Michael Ha

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**