Referat fra styremøte/gruppemøte

Referat fra felles møte for styret i lokallaget og komunestyregruppa torsdag 4. oktober kl 19 00 i rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede: Roar Günther Andersen, Reidar Fosdahl og Geir Helge Sandsmark

Det var ikke et beslutningsdyktig styre tilstede på møtet

1. Styresak: Referat fra forrige styremøte. Utsatt grunnet manglende beslutningsdyktighet

2. Felles sak: Halden Venstre er i forhandlinger om valgteknisk samarbeide med H,FrP,SP,RV og MDG. En felles liste er forhandlet fram og ble forelagt møtet. Møtet tok informasjonen til orientering

3. Felles sak: Instilling på representanter til verv i formannskap og faste utvalg. Møtet utarbeidet en komplett liste til liste over Venstres representasjon i henhold til fordelingen i det valgtekniske samarbeidet. Geir Helge fikk fullmakter til videre forhandlinger med øvrige samarbeidspartier.

4. Felles sak: Felles møter for styret og kommunestyregruppa inkludert utvalgsrepresentanter 30. oktober og 4. desember.

.

Referent: Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**