Venstre ber om status på tiltak i næringsplanen

I Hovedutvalg for nærings- miljøpolitikk 25. oktober fremmet Venstre et forslag om en kortfattet status på tiltakene i strategisk næringsplan. Posisjonen stemte ned forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innlegg:
Oppfølging av Strategisk næringsplan

Næringsplanen er et omfattende og grundig utarbeidet dokument som omhandler en rekke konkrete tiltak. For å sikre at planene iverksettes og for å holde seg løpende orientert på området er det interessant for dette utvalget å vite noe om framdriften for tiltakene.

Forslag til vedtak :

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk ber administrasjonen om å utarbeide et system for rapportering av framdriften for tiltakene i planen på et overordnet nivå slik at man for eksempel rapporterer halvårlig om hvilke tiltak som er iverksatt eller fullført med noen stikkord om hva dette innebærer. Første rapportering i 2008 trenger ikke omfatte alle tiltakspunktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**