Barnehageforslag til BU

Grorud Venstre leverte i kveld, to dager før konstitueringen av det nye BU, et forslag til bydelsutvalget som kan sikre fremtiden til Huken naturbarnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Om forslaget tas opp til votering og vedtas vil Grorud bydel måtte sørge for at Huken naturbarnehage får fortsette driften i eksisterende lokaler. Det er en misforståelse at tilbudet kan fortsette ved flytting.

Grorud Venstres forslag:

Huken naturbarnehage

Saksfremstilling:

I BU- sak 90/2007 går det frem at bydelen hevder at de fire barnehagene Huken, Humla og Rasmusbakken bør flyttes inn i nye lokale fordi nåværende lokaler skal være lite hensiktsmessige. Huken naturbarnehage er, etter det vi har kjennskap til, tenkt flyttet til et nytt og større barnehageprosjekt.

Naturbarnehagen er et viktig alternativt tilbud, som gir barna spesiell kunnskap om natur og miljø. Huken naturbarnehage kan også vise til svært gode resultater også når det gjelde barnas utvikling, både i forhold til motorikk, selvstendighet og språktrening.

En flytting av Huken naturbarnehage vil innebære en nedleggelse av tilbudet slik det er i dag.
Huken naturbarnehage har i dag 18 plasser. Barna tilbringer rundt fire timer fire dager i uken ved lavvoen i Lillomarka. For å komme fra barnehagens base i Ammerudgrenda 17 til lavvoen går de en utrafikkert og trygg sti, hvor barna også kan løpe lange strekk alene.
En flytting til Ammerudkollen vil innebære at barna må gå langs en trafikkert vei og krysse Alundamveien for å komme til lavvoen. Terskelen for å komme seg lavvoen blir større.

All erfaring med flytting av naturbarnehager inn i større enheter viser at naturbarnehagetilbudet forvitrer.
Årsaken til det er:
Det blir mindre kompetanse på barn og natur
Naturbarnehagens ansatte må innordne seg etter andre avdelinger
Lavvoen vil bli mindre brukt med lengre vei
Motivasjonen hos naturbarnehagens ansatte kan bli svekket
Naturbarnehagen mister sitt særpreg

Huken naturbarnehage er et ønsket tilbud, både blant familier med norsk bakgrunn og de med utenlandsk bakgrunn. Denne barnehagen klarer å formidle friluftglede i en flerkulturell gruppe med gode resultater.

Derfor må Huken naturbarnehage sikres fortsatt og fremtidig drift ved å sørge for at barnehagen blir i nåværende lokaler. Lokalene bør gis en oppgradering slik at de er tilpasset dagens krav.

Forslag til vedtak:
Bydelsdirektøren bes sikre fortsatt og fremtidig drift av Huken naturbarnehage i Ammerudgrenda 17.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**