Svar til Per Swensens innlegg i AN 30.10.07

De rød-grønne kommer sent?
Nei, Per Swensen, vi måtte ikke helt til Tukthuset på Meløy for å vurdere bompenger. I Venstres program, som ble laget våren 2007, står det at vi ønsker bompenger for å fremskynde viktige samferdselsprosjekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kan ikke se at ordet bompenger er nevnt i Høyres program! Det kan jo selvsagt komme av at det ikke er et særlig populært ord å bruke når det gjelder å kapre velgere .

Når det gjelder tunnelen mellom Eidbukt og Spildra så har den vært på sakskartet så lenge jeg har vært med i politikken, også da de borgelige satt med makta, uten at det skjedde noe.

Og ja, vi kjenner politikere både på fylkesplan og på Stortinget. Jobben er i gang, og utfordringene næringslivet i Meløy står ovenfor er lagt fram for Venstres politikere både på Stortinget og i Transport- og kommunikasjonskomitèen. Dette har resten av de rød-grønne også gjort.

Vi er enige om at Meløy må ha et stort løft når det gjelder bevilgninger til vei og at vi ikke lenger vil finne oss i å bli avfeid med smuler. Og da regner jeg med at opposisjonen også tar et tak når det gjelder å få fram hvilke store utfordringer kommunen har.

La oss sammen jobbe målrettet for at veiprosjekter i Meløy kommer med i Nasjonal transportplan og aller helst fremskyndes, slik at befolkningen kan pendle på skikkelige veier både innad i kommunen og fra nabokommunene.

Mari Ann Bjørkli
varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**