Torhild Taklo Knutzen ny leder i Nordre Aker Venstre

På gårsdagens årsmøte ble Torhild Taklo Knutzen valgt til ny leder i Nordre Aker Venstre. Med seg som nestleder får hun bydelsutvalgsrepresentant Per Elling Braseth-Ellingsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Torhild er 60 år, gift, har to voksne barn og er bosatt på ved Ullevål Hageby. I tillegg til ledervervet i Nordre Aker Venstre, er hun også 1.vara til bydelsutvalget, og sitter som medlem i Helse- og sosialkomitéen. Hun sitter også i Rådet for funksjonshemmede i Oslo som representant for Oslo Venstre.

Torhild var tidligere leder av St. Hanshaugen-Ullevål Venstre og vara, senere fast medlem, til Bydelsutvalget. Hun er spesielt opptatt av funksjonshemmedes rettigheter og muligheter til deltakelse i samfunnet. Hun ønsker at Nordre Aker bydel skal kunne beholde sitt grønne preg med trær, grøntdrag og turstier og få opparbeidet nye gang- og sykkelveier samt ta vare på bydelens kulturhistoriske verdier. Torhild er ansatt i Cerebral Parese-foreningen.

Torhild får følgende med seg på laget det neste året:

Nestleder: Per Elling Braseth-Ellingsen
Styremedlem: May-Brith Døssland
Styremedlem: Anne Underthun Marstein
Styremedlem: Gunnar L. Brevig
Styremedlem: Tor Magnar Bjøru
Styremedlem: Ida Finvold
1. varamedlem: Jostein Vevatne
2. varamedlem: Anette Louise Thiis-Evensen
3. varamedlem: Christer Solberg
4. varamedlem: Stine Møller Nilsen

Kontaktinfo for det nye styret finner du her: Styret

Jostein Vevatne takker Anne Underthun Marstein for innsatsen.

Foto: Per Elling Braseth-Ellingsen

Årsmøtet diskuterte forøvrig flere interessante saker, inkludert den nye Markaloven, og hadde besøk av Bernt Frydenlund som fortalte om historien til Aker og Nordre Aker-navnene.

I tillegg ble flere aktive støttespillere takket for innsatsen de siste årene. En spesiell takk gikk til Anne Underthun Marstein, som har gjort en formidabel innsats som enslig representant for Venstre i Bydelsutvalget de siste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**