– Vil stryke rusomsorgen, men avvikle metadonutdelingen på Tøyensenteret

I forbindelse med budsjettet for 2008 vil Venstre avvikle metadonutdelingen på Tøyensenteret, og heller styrke arbeidet med en helhetlig rusomsorg med fokus på individet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tøyen senter

Foto: Wikipedia

Målet bør være å styrke rusmisbrukernes motivasjon til langsiktig rehabilitering, og forhindre at de vender tilbake til rusmiljøene. Samtidig må man snu utviklingen av Tøyensenteret som det nye "Plata".

– Det kan umulig være den beste løsningen at rusmisbrukerne må gå kanossagang til Tøyensenteret for å få metadonen på Alliance apotek, for så å bli sendt rett ut på gata, sier Ronny Fagereng gruppeleder Gamle Oslo Venstre. Dessuten forsterker dette utviklingen av Tøyensenteret som det nye Plata.

Det er en sammenheng mellom dårlige levekår, sosial ekskludering og rusmisbruk. I forhold til fattigdomsbekjempelse er rusmisbrukere en viktig målgruppe. Det må alltid være et mål å bringe rusbrukeren et skritt videre mot full rehabilitering.

– Som erstatning for metadonutdelingen på Tøyensenteret bør det vurderes å etablere et dagtilbud. Et sted hvor brukerne kan få metadon, medisinsk pleie, kan oppholde seg, treffe kjente, delta på aktiviteter, vaske klær og ta seg en dusj og lignende, foreslår Ronny Fagereng (V). Det bør også vurderes om også hjemmesykepleien kan komme hjem til rusmisbrukere for å dele ut metadon og medikamenter.

Alle rusmisbrukere skal ha en Individuell plan. Målet bør være å lage et gjennomgående behandlingsløp som er tilpasset den enkelte. Individuell plan skal sikre at alle får hjelp til å arbeide med sine utfordringer.

– Rusomsorgen i bydelen må bli mer helhetlig med større vekt på individet og rusmisbrukerens Individuelle plan, mener Ronny Fagereng (V).

Etter innføringen av Rusreformen har rusmisbrukerne kommet i en klemme mellom ulike instanser. Før hadde Oslo kommune ansvaret for både behandling og oppfølging. Nå er tiltakskjeden splittet opp mellom kommunen og staten som kan ha forskjellige prioriteringer. Samtidig er konsentrasjonen av statlige, kommunale og frivillige kompetansesentre i Tøyenområdet i ferd med å bli for høy for nærmiljøet.

– Omsorgstilbudet for rusmisbrukerne er for fragmentert. De forskjellige tilbudene må bruke ressurser på å formidle om hverandres tilbud. Samarbeidet mellom bydel, kommune og stat må vurderes på nytt, sier Ronny Fagereng (V)

– Samtidig er det viktig at nærmiljøet ikke overbelastes med institusjoner, men gis utviklingsmulighet slik at rusmisbrukere føler seg velkommen og har et styrket nærmiljø å komme til, avslutter Ronny Fagereng (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**