God Venstreuttelling i utvalg

Venstre gode valgresultat (23,9 %) gav uttelling ved kommunestyrets valg av hovedutvalg og en del andre utvalg sist torsdag. Venstre fikk to representanter i hvert hovedutvalg og nestleder i to: oppvekst/kultur og helse/sosial.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Rune Nikolaisen ble valgt til nestleder i oppvektst og kultur.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Sigrid Kvisle fikk tilsvarende oppgave i helse og sosial.

Venstre medlemmer i hovedutvalga:

Oppvekst/kultur:

Rune Nikolaisen (nestleder) og Heidi Hübner.
Vararepresentanter:
1) Mathias Eide Sataøen
2) Hilde Roland
3) Arne Mjøseng
4) Kristin Elvatun


Helse/sosial:

Sigrid Kvisle (nestleder) og Mathias Eide Sataøen.
Vararepresentanter:
1) Elsa Kari Tveiten
2) Nils Tovsrud
3) Toril Linderud
4) Rune Nikolaisen


Næring og drift:

Ole Gunnar Bardølsgård og Kristine Nore.
Vararepresentanter:
1) Svein Jakob Hollerud
2) Marit Svarverud
3) Elisabeth B. Skare
4) Audun Eken

Formannskapet ble valgt i møte 12. oktober. Også her fikk Venstre to medlemmer: Runolv Stegane (varaordfører) og Svein Jakob Hollerud.

Svein Jakob

Foto: ukjent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**