Trafikksikkerhet på Jarmyra

I kommunestyremøtet 31. oktober tok Hilde Arneberg opp den farlige fotgjengerovergangen ved Jarmyra i et spørsmål til ordføreren. Her kan du lese spørsmålet i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ørdfører.

Fotgjengerovergangen på Jarmyra 2

Fotgjengerovergangen på Jarmyra 2
Foto: Hilde Arneberg

Saken gjelder en trafikksikkerhetsmessig utfordring ved fotgjengerkryssing av Bærumsveien ved Jarmyra. Lokalisert til ca 350 meter fra Jarkrysset retning Bekkestua.
Bærumsveien har fartsgrense 50 km/t på denne strekningen og bilister som kjører vestover har dårlig sikt til fotgjengere som kommer ned bakken for å krysse over til Jarmyra. Det har vært påkjørsler av fotgjengere her, inkludert en dødsulykke, etter hva vi har fått opplyst.

En høy mur og vegetasjon hindrer sikten slik at fotgjengere er vanskelige å se.
Krysningspunktet er en del av skoleveien for barn til Grav skole og Steinerskolen. Det er en naturlig vei til trening for fotballspillende barn på Jarmya. Når kunstgressbanen er klar om kort tid ventes inntil 1000 barn pr uke gjennom sesongen å bruke banen, også på sen kveldstid. (Tall fra Øvrevoll Ballklubb). Mange er bekymret.

I tillegg er det en del av turveinettet og gangforbindelse for brukere av kollektivtilbudet ved Jar stasjon.
En trafikkøy vanskeliggjør muligheten til å svinge unna om det skulle være nødvendig.
Bilister kjører jevnt over mer enn fartsgrensen på denne strekningen, ifølge politiet.(Budstikka flere ganger, eksempel 4.11.05 og senest 10.10.07)
Statens Vegvesen har, så vidt vi kjenner til, ingen planer om å gjøre noe med denne farlige overgangen.

Spørsmål:
Hva kan gjøres i Bærum kommune for å bidra til at en trafikksikker kryssing med gangbro bygges her med tanke på regulering, prosjektering og dialog med Statens vegvesen om prioritering og finansiering? Vil ordføreren anbefale en prioritering av bygging av en gangbro som alternativ til denne fotgjengerovergangen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**