Kandidater til Venstres Lands- og sentralstyre

Følgende er foreslått til Lands- og sentralstyret i Venstre fra Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I prioritets rekkefølge:

1. Berit Woie Berg
2. Arne Langset
3. May Valle
4. Tor Arne Solvoll

Mvh,

Tor Arne Solvoll
Fylkesleder
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**